„Hoří…“ a mnoho dalších podobných sdělení si dnes vyslechli profesionální hasiči Tonda a Kamil z úst malých druháčků. Děti si velké „kamarády“ pozvaly proto, aby se s jejich pomocí naučily, jak správně do telefonu nahlásit, jaká nehoda se stala – popsat co nejpřesněji událost, ke které došlo, kde se stala a další podstatné informace.

Měli jsme nehodu …

Ty totiž mohou pomoci zachránit někomu jinému život. Tonda s Kamilem dětem vyprávěli, jak je jejich práce důležitá. Nespočívá pouze v hašení požárů, ale také v pomoci při dopravních nehodách nebo živelných pohromách.

Naše spolužačka je už zachráněná …

Předvedli hasičskou výstroj včetně dýchacího přístroje. Odvážné malé pomocníky odměnili drobnou odměnou. Druháčkům se setkání moc líbilo a těší se na brzké shledání se svými „kamarády“.

Foto Karel Knapp, text Erika Kynická

Back To Top