Kouzla a čáry v 2. B

Do lavic místo dětí z 2. B zasedli v pátek 29. dubna malí čarodějové a čarodějnice. Vyzbrojeni košťátky a kouzelnými hůlkami  celé dopoledne čarovali a kouzlili. Pod vedením zkušené čarodějnice Fridolíny se učili zaklínadla, vymýšleli tajné recepty na rozličné lektvary,…

celý článek

Velikonoce v SVČ Krnov

6. dubna se děti 1. tříd, 3. A a 4. B vydaly do Střediska volného času v Krnově, kde byla pro ně nachystána stanoviště s úkoly s velikonoční tematikou. Děti se rozdělily do skupinek a mohly se vydat na průzkum. Vyřádily…

celý článek

Příprava na Velikonoce

Tradice by se měly ctít a dodržovat.  A proto děti z 2. A si povídaly o tom, jaké barvy dostaly dny v týdnu před Velikonocemi a jaké zvyky a povinnosti je v těchto dnech čekají. Například v úterý si uklízely…

celý článek

Zajíček Moko

Ve středu, poslední den před velikonočním volnem, jsme si ujasnili informace, které se k tomuto svátku jara pojí. Začali jsme prací ve dvojicích, kdy každá z nich měla nastudovat jeden den velikonočního týdne, vysvětlit barvu, která případně den označuje, a…

celý článek

Zdobení vajíček a perníčků

K Velikonocům patří zdobení vajíček. Zajímavou techniku si vyzkoušely děti z 2. B pod vedením paní Jarky Součkové. Ta společně se svými pomocnicemi paní Radkou Gavendovou a Marií Vitáskovou připravily pro děti malování vajíček voskovou technikou.

celý článek

Bruslení nás bavilo

Závěrečným pokřikem „Jsme jedničky!“ ukončili žáci z 2. A kurz bruslení. Pan trenér Rýpar sundal svou čepičku z hlavy a pochválil děti: „Smekám svůj klobouček, zvládli jste základy bruslení.“ A pro některé bruslaře to nebylo vůbec jednoduché. Naučit se zákruty,…

celý článek

Lví putování

Oblíbenou knihou dětí z 2. B je Lví král. O hlavním hrdinovi se rozhodly dozvědět co nejvíce informací. Čerpaly z encyklopedií, internetu. Zpracované údaje a zajímavosti využily v hodině slohu při popisu lva. Z příběhu O lvovi a myšce vyvodily, co je to…

celý článek

Jsou z nás bruslaři

Minulý týden zakončily děti z 2. B svůj odpolední kurz bruslení. Pod vedením pana trenéra Rýpara absolvovaly celkem pět lekcí. Prvotní nejistota, opatrnost i váhání se rychle vytratily a z dětí se z hodiny na hodinu stávali ostřílení bruslaři. Hodiny jim trenér zpestřoval různými aktivitami.

celý článek

Pouč se, zhlédni, otestuj nebo slož puzzle

Interaktivní koutek se slovanskou osadou pro vás vystavěli žáci ze 4. B, kteří si k projektovému vyučování zvolili téma Slované. V hodinách vlastivědy zjišťovali, kdy a odkud k nám naši předkové přišli, jak žili, co si oblékali, uměli vyrábět, co…

celý článek

Hodina angličtiny v 5. B

Od pondělí 7. 3. do čtvrtku 10. 3. si žáci různými způsoby osvojovali novou slovní zásobu týkající se lidského těla. Začali jsme rozcvičením s písničkou Head, shoulders, knees and toes (hlava, ramena, kolena, palce), která děti navnadila k další činnosti – sestavování…

celý článek

Slunce, voda, vzduch, půda – projekt

Projektová výuka je jedna z oblíbených metod vzdělávání dětí na naší škole. Je většinou realizována v malých skupinách, formou vyhledávání informací samotnými žáky, jejich ověřováním a prezentováním ostatním skupinám. Stejným způsobem probíhala i ta naše na téma: Základní podmínky života…

celý článek

Jsou z nás lyžaři

Zpočátku se zdálo, že nezvykle teplé počasí neumožní dětem zúčastnit se lyžařského výcviku, ale opak je pravdou. Krásně zasněžená sjezdová dráha lákala ke sportovním výkonům. Ale nebudeme předbíhat. Děti, které na lyžích ještě nikdy nestály, v prvních hodinách lekce klouzaly,…

celý článek
Back To Top