Na škole probíhá doučování financované z Národního plánu obnovy (fond Next Generation EU).

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým z důvodu výluky prezenční výuky v důsledku pandemie covid-19 hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Nejedná se o dlouhodobé doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce. Doučování je zajištěno pedagogickými pracovníky naší školy.

 

Back To Top