Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády v souvislosti s koronavirem v ČR bude zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 probíhat v souladu s právními předpisy, ale bohužel bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rodiče si budou moci vybrat, zda přihlášku zašlou elektronicky, poštou, nebo ji vhodí (vyplněnou a podepsanou) do schránky umístěné u hlavního vchodu školy. Rodiče, kteří si nemohou formuláře vytisknout, si je mohou po telefonické domluvě vyzvednout ve škole.

 

Zápis proběhne od pondělí 12. 4. 2021 do pátku 16. 4. 2021.

Zápis se týká  dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí, které měly odklad. Zákonní zástupci ze spádové i mimospádové oblasti rozhodnuti zapsat své dítě ke školní docházce na naši školu potřebují k přihlášení doložit tyto formuláře:

Žádost o přijetí
Zápisní lístek

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o přijetí, zápisový lístek (viz výše) a žádost o odklad.

Žádost o odklad povinné školní docházky (zvolí jen ti, kteří žádají odklad povinné školní docházky). K žádosti o odklad je nutno doložit Doporučení odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny (platí pouze pro ty, kteří žádají odklad povinné školní docházky) a Doporučení dětského lékaře (platí pouze pro ty, kteří žádají odklad povinné školní docházky)

Přihláška do družiny (zvolí jen ti, kteří chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo školní družinu).

Jak můžete žádost podat?

Elektronicky, prostřednictvím datové schránky.

  • majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku s ID: bb9jt7a
  • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět do datové schránky žadatele

 Elektronicky, prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem

  • zájemci zašlou potřebné dokumenty opatřené elektronickým podpisem na email podatelna@zsma.cz
  • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět na e-mail žadatele

 Poštou

  • zájemci zašlou vyplněné a podepsané dokumenty doporučeně poštou na adresu Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, Město Albrechtice 79395
  • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla e-mailem, popřípadě telefonicky SMS zprávou na telefonní číslo žadatele

 Osobně

  • vhozením vyplněných dokumentů do schránky umístěné u hlavního vchodu školy
  • individuálně po telefonické domluvě na čísle 777 719 363 v případě, že potřebujete pomoc s vyplněním

 Kontakt pro případné dotazy:

reditel@zsma.cz, telefon 771 173 442
jana.muronova@zsma.cz, telefon 777 719 363

Dokumenty:

Žádost o přijetí
Žádost o odklad (platí pouze pro žadatele o odklad povinné školní docházky o jeden rok)
Zápisní lístek
Přihláška do družiny (platí pouze pro zájemce o školní družinu).

 

 

Back To Top