Termín zápisu na naši školu, tedy 11. 4. 2024, se nezadržitelně blíží a týká se dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, a také dětí, které měly v loňském školním roce odklad. Zákonní zástupci, kteří jsou rozhodnutí zapsat své dítě na naši školu, s sebou k zápisu budou potřebovat rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Zákonní zástupci, kteří žádají odklad pro své dítě, s sebou přinesou potvrzení Pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním uchazečů pod přiděleným číslem na webových stránkách školy a na dveřích budovy od 12. 4. 2024.

Pokud vám nebude vyhovovat termín zápisu, můžete své dítě zapsat do školy i jiným způsobem během celého měsíce dubna. Možné způsoby jsou:

Elektronicky, prostřednictvím datové schránky

– majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy s ID: bb9jt7a
– přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět do datové schránky žadatele

Elektronicky, prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem

– zájemci zašlou potřebné dokumenty opatřené elektronickým podpisem na email podatelna@zsma.cz
– přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět na e-mail žadatele

Poštou

– zájemci zašlou vyplněné a podepsané dokumenty doporučeně poštou na adresu: Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, Město Albrechtice 793 95
– přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla e-mailem, popřípadě telefonicky SMS zprávou na telefonní číslo žadatele

Osobně

– vhozením vyplněných dokumentů do schránky umístěné u hlavního vchodu školy
– individuálně do kanceláře školy po telefonické domluvě na čísle 777 719 363, a to i v případě, že potřebujete pomoc s vyplněním

Potřebné dokumenty k zápisu naleznete v odkazech níže:

Žádost o přijetí
Zápisní lístek

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o přijetí, zápisový lístek (viz výše) a níže přiloženou žádost o odklad.

Žádost o odklad povinné školní docházky (zvolí jen ti, kteří žádají odklad povinné školní docházky). K žádosti o odklad je nutno doložit Doporučení odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny (platí pouze pro ty, kteří žádají odklad povinné školní docházky) a Doporučení dětského lékaře (platí pouze pro ty, kteří žádají odklad povinné školní docházky)

Přihláška do družiny (zvolí jen ti, kteří chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo školní družinu).

Foto archiv školy, text Jiří Šiffner

Back To Top