V souladu s usnesením vlády zahajujeme od příštího týdne přípravnou výuku žáků 9. tříd. Tato výuka je určena výhradně těm žákům, kteří budou v červnu konat přijímací zkoušky na střední školy, a je dobrovolná. Do čtvrtka 7. května 2020 musí všichni zájemci potvrdit svou účast na této výuce, po tomto termínu už nebude možné se dodatečně přihlásit. Při vstupu do budovy školy musí každý žák přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete v příloze. Podrobnější informace k organizaci a podmínkách výuky byly rodičům zaslány přes EduPage.

Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka – ke stažení ZDE

Pokyny k znovuotevření škol vydané MŠMT (ochrana zdraví) – ke stažení ZDE

Back To Top