Svět 21. století – svět mediální komunikace. V dnešní době stále více lidí dává přednost zpravodajským portálům na internetu před klasickými papírovými novinami. S přáteli komunikujeme přes e-mail, facebook, twitter. Účty platíme prostřednictvím internetového bankovnictví. Při cestě do práce si v autě zapínáme rádio, abychom byli v obraze. A večer se na nás valí vlna informací z televizní obrazovky.

V dřívějších dobách musel člověk pro získání informací vynaložit značné úsilí. Dnes jsme naopak informačním proudem vlečeni. Máme ovšem možnost volby. Nechat se strhnout balastním a bulvárním zpravodajstvím nebo získávat informace, které jsou hodnotné a pro existenci v naší společnosti potřebné.

Řeč je o „intelektuálním diváctví“, ke kterému jsou naši žáci nejen v rámci mediální výchovy vedeni. Mediální výchově se ve škole věnujeme již několik let. Ve svém volném čase mohou děti navštěvovat kroužek novinářský (p. uč. Taťána Kurečková), fotografický (p. uč. Kateřina Chytilová), mediální (p. uč. Nela Akritidis Čtvrtníčková) a s ním úzce spolupracující kroužek se zaměřením na natáčení videa (pan ředitel Karel Knapp).

Další zájemci o úpravu videa ve střižně…

Žáci se pravidelně účastní mediálních soutěží. Vynikajících výsledků jsme dosáhli ve FotoAkademii. Ta je nejrozsáhlejší vzdělávací aktivitou v oblasti digitální fotografie pro žáky základních a středních škol v ČR. V sedmém ročníku soutěže zabodoval Tomáš Zemba. Zlatou příčku obsadila jeho fotografie „Vánice“ v kategorii „Živly“. V téže kategorii slavila úspěch i Kristýna Břicháčková. Jejímu snímku „Voda“ udělila porota třetí místo. FotoAkademie však není jedinou soutěží, ve které děti uspěly. Při fotografování využívají zkušeností z workshopů s profesionálními fotografy.

Ve školním roce 2010/2011 zaznamenalo velký úspěch soutěžní video žáků 9. tříd. Projekt „Respektuji originál“ se uskutečnil pod záštitou Ministerstva školství a Mezinárodní obchodní komory ČR. Prostřednictvím minutového videa měli deváťáci vysvětlit, jak rozumí pojmu „duševní vlastnictví“. Nejprve zpracovali scénář a pak si vyzkoušeli, co obnáší proces natáčení. Jana Sofková se ujala kamery a střihu. Post moderátorů obsadil Patrik Schreier s Petrou Hanusovou. Odborná porota vybrala náš snímek do druhého kola. Po napínavém hlasování na internetu získaly naše děti první místo v kategorii základních škol. Zároveň se staly absolutními vítězi celé soutěže.

Ve školním roce 2011/2012 se žáci šestých a sedmých ročníků rozhodli, že se symbolicky připojí k oslavám cyrilometodějského jubilea. Do soutěže „Velehradská kamera“ jsme zaslali snímek „Slavíme s Cyrilem a Metodějem“. Po posouzení odborných a uměleckých kvalit se naše video dostalo v kategorii do 15 let mezi šest nejlepších. V následujícím internetovém hlasování jsme bohužel neuspěli. Cenné zkušenosti, které žáci během natáčení získali, zajisté uplatní v další mediální činnosti. Naše škola disponuje velmi dobrým technickým zázemím. Žáci natáčí na kamery Canon DVX3i a Panasonic SDR-H80, stříhají v programu Pinnacle 15. V současné době navíc usilujeme o pořízení profesionálního kamerového zařízení. 

U zrodu mediálního kroužku stál kromě pana ředitele Knappa, foto a video nadšence, také Josef Hrtoň, profesionální kameraman České televize. I dětské fotografie vznikají pod odborným vedením. Kateřina Chytilová absolvovala Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Velmi cenné pro nás mohou být v naší mediální činnosti rovněž připomínky paní učitelky Veroniky Glötzerové. Víc než čtyři roky působila jako redaktorka a moderátorka ve zpravodajství České televize. Nela Akritidis Čtvrtníčková, bývalá studentka oboru Tvůrčí psaní – Mediálních komunikace, se zase snaží žáky seznámit s médii a jejich fungováním.

Neměli bychom ani zapomenout na časopis „Záškolák“ paní učitelky Taťány Kurečkové. Školní periodikum vycházelo dvakrát za pololetí. Obsahovalo krátké zprávy ze života školy, rozhovory s novými učiteli, ankety, tajenky, hry a kvízy. Vývoj však nelze zastavit. O dění ve škole dnes místo „Záškoláka“ informuje web www.zsma.cz .

Závěr školního roku patří tradičně žákům devátých tříd, jejich závěrečné prezentaci a vydávání školních ročenek. Při této činnosti využívají žáci především znalostí z hodin informatiky. Sami si text redigují, dbají na grafickou a technickou úpravu. Vyučující českého jazyka pouze dohlíží na jazykovou správnost. Ročenka je pro žáky sumarizací jejich povinné školní docházky. I po letech v ní najdou základní informace o škole, učitelích, spolužácích. Přečtou si vydařené slohové práce a především úvahy o své budoucnosti.

Naše škola má pro mediální výchovu ty nejlepší předpoklady. Snažíme se dětem ukázat, že svět médií nepředstavuje pouze reality show, on-line hry či seriály pochybných kvalit. Žáci se učí nejen vytvářet mediální produkty, ale zároveň jsou podněcováni ke kritickému přístupu k médiím.

Video a foto členové zájmových kroužků, Karel Knapp, text Nela Čtvrtníčková

Back To Top