Den otevřených dveří byl příležitostí k prohlídce školy pro všechny zájemce. Přišli rodiče budoucích prvňáčků, ale především děti z MŠ ve Městě Albrechticích v doprovodu svých učitelek Mirky Včelné, Pavly Šlorové, Heleny Blažkové a Jany Měrkové.

Nejprve si všichni vyzkoušeli velký prostor našich obou tělocvičen. Hodiny tělesné výchovy budou určitě patřit k jejich oblíbeným. Potom se děti vypravily za školáky. Každý si našel někoho známého – sourozence, bratrance, kamaráda, souseda.

Prohlédly si krásně vybavené třídy, poznávaly písmena, obrázky. Ty nejodvážnější si dokonce vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích. Všem budoucím žáčkům se líbila „kouzelná“ interaktivní tabule.

Také zvědavě nakukovali do školní dílny, kde i oni budou vyrábět v hodinách pracovní výchovy nějaký užitečný předmět, tak jako naši součastní žáci. Kdo navštěvuje naše webové stránky, má přehled o všem podstatném týkajícím se školy.

Ti, kteří chtějí vidět, jak se dnes děti z mateřské školy u nás měly, se mohou podívat na fotografie a video. p>

Po této návštěvě se už všichni budoucí školáci těší k zápisu do 1. třídy. Ve čtvrtek 26. ledna 2012 na ně bude čekat Sněhurka se sedmi trpaslíky.

Foto-video Karel Knapp, text Jitka Hlaváčková

Back To Top