skip to Main Content

Projekt spojil všechny třídy úvodním povídáním s archeology z Prahy, o kterém jste se už dověděli z minulého článku. My jsme se třídou právě probírali vznik života na Zemi a pravěké obyvatele na našem území. V hodinách přírodovědy přírodovědy jsme se začetli do různých publikací našich spolužáků.

Vymýšleli jsme kartičky s hlavními znaky jednotlivých druhů z rodu dinosaurů. Udivovali nás také informace, ze kterých jsme si pak vytvářeli vzájemně slovní úlohy a vyměňovali si je v šesti skupinách. Věřte, že nám to zabralo několik vyučovacích hodin. V kreslení jsme opravdu se zájmem tvořili vlastní obrázky.

Nejvíce jsme si pohráli se stolními hrami o dinosaurech a každou přestávku jsme se nemohli dočkat na další hraní karet, skládání puzzle a hraní kvarteta. Určitě v tomto týdnu u nás ve třídě platilo známé „ kdo si hraje nezlobí“ a pochvalovaly si to i dozírající učitelky na chodbách.

Byl to povedený týden, který jsme završili vymyšlenými pohádkami o dinosaurech ve slohu, se kterými jsme se také dost nasmáli. Využili jsme nejednu zkušenost např. pohádky předškoláků třeba O neposlušných dinosaurátkách. Mnohé informace a zkušenosti určitě pomohou při další výuce.

Foto a text za žáky 4. B, tř. uč. Dagmar Vopelková

Back To Top