Bylo nebylo, za dávných časů, za devatero horami a devatero řekami a ještě dříve, žili byli po celé naší planetě dinosauři, brontosauři a další ….sauři. Ve třídě  1. A proběhlo projektové vyučování s názvem „Putování s dinosaury“. A jak projekt začal? Ve středu 22. ledna jsme navštívili již zmiňovaný Mobilní  Trilopark .

Zde jsme odkryli třímetrovou dinosauří kostru, vytvořili jsme si odlitky vyhynulých živočichů, které jsme si mohli odnést, poslechli jsme si poutavé příběhy vystavených  zkamenělin. Také jsme se mohli dotýkat exemplářů skutečných zkamenělin.

Další týden se naše třída zaplnila encyklopediemi, knížkami, figurkami dinosaurů a různými zajímavostmi, které si děti přinesly. Společně jsme vyhledávali názvy jednotlivých dinosaurů, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z období druhohor, které trvaly asi 160 miliónů let. Společně jsme vytvořili diorám.

Nechyběly ani pracovní listy, omalovánky, výroba masek, soutěže a sledování dokumentů.  Z netradičního materiálu jsme sestavovali kostry dinosaurů.  Z našich prací jsme vytvořili velký plakát, který zdobí chodbu u naší třídy.

Foto a text Kateřina Vergu

Back To Top