Krásně nazdobený vánoční strom se rozsvítil v pátek 12. prosince 2008 na albrechtickém náměstí. Program pro dětské i dospělé návštěvníky zajistili pořadatelé setkání z MěÚ v čele s místostarostkou ing. Jitkou Hanusovou.

Malí zpěváci z 1. B třídy s paní uč. Regínou Hajnou ...

Mimo profesionálních hudebníků z Jeseníku zahráli žáci ze základní umělecké školy, zazpívaly Berušky z mateřské školy pod taktovkou paní učitelky Miroslavy Včelné a naše děti z 1. B třídy pod vedením paní učitelky Regíny Hajné.

Vánoční zvyky

Kdo chtěl, mohl si u stánků koupit občerstvení, výrobky z Harmonie a Krajánku nebo si vyzkoušet starý zvyk – lití olova do vody. Vánoční setkání budou účastníkům připomínat i rozdávané perníčky.

Foto a text Karel Knapp

Ve stáncích se prodávaly drobné předměty a občerstvení ...

Back To Top