Na počátku tohoto roku se uskutečnila výtvarná soutěž organizovaná Římskokatolickou farností v Městě Albrechticích pod názvem „Ladovská zima“. Svá díla vystavovaly v místním kostele děti z obou Základních škol v Městě Albrechticích na Opavické a Hašlerově ulici.

Paní učitelka Irena Santariusová a výtvarník pan Zdeněk Kurečka…

Pro velký zájem malých výtvarníků se místní farnost rozhodla vyhlásit novou soutěž na téma „Zajímavé historické objekty Albrechticka“. Mohou se opět zapojit všechny děti nejen ze Základní školy na OpavickéHašlerově ulici, ale také z Mateřské školy v Městě Albrechticích.

Organizátoři soutěže „Ladovská zima“ předávají cenu…

Přihlásit se mohou i dospělí zájemci, kteří budou soutěžit ve zvláštní kategorii. Nejzdařilejší výtvarné práce pak budou představeny v kostele na výstavě, jež začne 24. 5. 2013 u příležitosti „Noci kostelů“ a bude pokračovat až do 9. června 2013. Poté proběhne vyhodnocení a předání cen vítězům.

Laura se jistě zúčastní i další výtvarné soutěže…

Před soutěží proto nabízíme všem malým i velkým zájemcům setkání s malířem panem Zdeňkem Kurečkou z Města Albrechtic. Přijďte v pátek 19. dubna 2013 ve 14 hodin do výtvarné učebny naší školy, kde se zábavnou formou seznámíte se základními pravidly pro malbu a kresbu historických objektů.

Soustředění…

Následně si můžete moci vyzkoušet postupy, které povedou ke zvládnutí soutěžního tématu. Výtvarné potřeby budou pro vás přichystány, dobrou náladu a chuť něco hezkého vytvořit si vezměte s sebou.

Bude Petra stejně úspěšná jako v soutěži „Ladovská zima“?

Další informace o tomto výtvarném setkání vám ráda sdělí paní učitelka Irena Santariusová. Do soutěže se můžete také přihlásit elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy irena.santariusova@zsma.cz.

Ilustrační foto Karel Knapp, text Taťána Kurečková

Back To Top