V sobotu 11. června 2011 od 10 hodin se na cvičišti ZKO Město Albrechtice – Opavice uskutečnila akce s názvem „Den dětí a pejsků“. Akci pořádal výbor, členové a přátelé Základní kynologické organizace č. 030 – Město Albrechtice (Opavice) ve spolupráci a za podpory SRPDŠ při Základní škole v Městě Albrechticích. Během krásného slunného dopoledne si zhruba 3 desítky dětí mohly vyzkoušet celou řadu disciplín jako zdolávání překážkové dráhy, hod granulí, přetahování lanem, skákání v pytli, nebo střílení ze vzduchovky. Nechyběly ani vědomostní soutěže – hádání plemen pejsků.

Jednotlivá stanoviště, na kterých děti plnily dané úkoly, měli na starost žáci devátých tříd naší ZŠ, kterým patří za pomoc veliký dík. Doprovodný program zahrnoval projížďky na koních, ukázky výcviku agility, obedience, tance se psy, ale také služebního výcviku obran. Na závěr celého klání se volili také psí „Miss“ a „Misák.“ Vydařenou akci, při níž si mohly děti samy, nebo se svými čtyřnohými kamarády vyzkoušet celou řadu zajímavých činností a dozvědět se něco nového o výcviku psů korunovalo předávání hodnotných cen, kdy žádný z dětských účastníků neodešel s prázdnou a to i díky příspěvku SRPDŠ. Za pomocnou ruku všem děkujeme a při nějaké další akci na shledanou.

Foto-video a text Karolína Pořízková

Back To Top