Od října nově navštěvuje devět žáků z osmých a devátých tříd kroužek zaměřený na vědu a techniku. V prvních dvou lekcích se téma kroužku zaměřilo na magnetismus a elektromagnetismus. Žáci navázali na své znalosti z klasických hodin fyziky a rozšířili si vědomosti v oblasti magnetických a elektrických polí.

Nejprve jsme proměřovali velikosti magnetických polí trvalých magnetů, cívek a elektromagnetů. Z naměřených dat jsme naprogramovali grafy různých závislostí.

V následující lekci jsme sestrojili homopolární elektromotor a s využitím Flemingova pravidla levé ruky jsme určovali směr otáčení motoru. Sestrojili jsme i levitující tužku, kterou nám podepíral neviditelný magnetický polštář vytvořený pomocí šesti magnetů.

Foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top