Každou středu se od 13.50 do 15.20 hodin scházejí příznivci logických a deskových her. Ke své hře mají vyhrazenou učebnu, kde najdete různé společenské hry, které se liší různými úrovněmi náročnosti, logiky, strategie a náhody. Tentokrát byla na programu hra Splendor.

Z žáků se stávají bohatí renesanční obchodníci. Využívají své bohatství pro ovládnutí dolů, přepravních společností a k zaplacení řemeslníků, kteří surové drahé kameny přemění v krásné šperky.

Splendor rozvíjí u žáků finanční gramotnost, kombinatoriku, matematickou logiku, schopnost předvídat a mají možnost si vylepšit strategii hry. Není pochyb, že se jim hra líbí.

Veškeré hry jsou zakoupeny z projektu „Cesta ke vzdělávání“ regist. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002972.

Video Karel Knapp, foto a text Michaela Kubiszová

Back To Top