Jan Werich jednou řekl: „Umění je jako slunce, které se taky nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze, jenomže je to vaše chyba, pane, že chcete žít potmě“.

Úvodní slovo na vernisáži – p. ředitelka PhDr. Beáta Bakošová…

Tímto citátem zahájila v pátek 20. září 2013 vernisáž výstavy mladého perspektivního grafika, našeho bývalého žáka Nikose Eftimiadise, paní PhDr. Beáta Bakošová, ředitelka MANEMI, o.p.s. Domu dobré vůle Žáry, domova se zvláštním režimem.

Nikos Eftimiadis…

Nikos, absolvent Střední školy průmyslové a umělecké Opava, je v současné době studentem Ostravské univerzity, fakulty umění, katedry grafiky a kresby, obor volná grafika. Věříme, že se jednou stane stejně úspěšným a známým umělcem, jak je tomu například u dalších našich bývalých žáků, paní Zuzany Füsterové v oblasti výtvarného uměníIvo Sedláčka v oblasti meditační hudby.

Nikos Eftimiadis – Osamělost, kombinovaná technika, 2011…

Paní ředitelka dále pokračovala: „Nikos Eftimiadis se věnuje mimo grafickou tvorbu také digitální fotografii. Vytváří originální, romanticky laděné práce. Inspiraci nachází při toulkách za dobrým světlem po Městě Albrechticích, v krajině svého bydliště, kde zapustil hluboké kořeny, kde má spoustu kamarádů a prožívá zde i své lásky.

Paní ředitelka Beáta Bakošová provází návštěvníky výstavy…

Výstava v našem zařízení se koná v předvečer světového Dne Alzheimerovy nemoci, jenž připadá na 21. září. Právě naše zařízení poskytuje pobytové sociální služby uživatelům, kteří jsou touto nebo jinou formou demence postiženi.

Vystavené práce zaujaly i pana starostu Luďka Volka…

Věřím, že vám, návštěvníkům, přinese prohlídka vystavených prací příjemný estetický vjem. Zároveň máte možnost seznámit se s prostředím Domu dobré vůle i s jeho pracovníky, stejně jako další zájemci, kteří využijí našeho pozvání k prohlídce výstavy v některém z dalších dnů (pozvánka ZDE).

MANEMI, o.p.s. Dům dobré vůle Žáry…

Až budete procházet chodbami, nezlobte se na uživatele našich služeb, pokud vám neodpoví na pozdrav nebo něco nesrozumitelně zašeptají. Nemají zlé úmysly, není to jejich záměrem. Je to projev demence, která může postihnout kohokoliv z nás.

foto Karel Knapp
text Karel Knapp a PhDr. Beáta Bakošová
ukázky výtvarných prací Nikos Eftimiadis

Back To Top