Již léta se albrechtická základní škola těší zájmu školáků i rodičů. Splňuje totiž požadavky školy 21. století. Moderně zařízené učebny, počítačové vybavení na vysoké úrovni, aprobovaný pedagogický sbor, rozsáhlá zájmová činnost, přátelská atmosféra. Škola navíc není jen místem, kde se v šestnácti třídách vzdělává 345 žáků, plní rovněž funkci kulturního a společenského stánku obce. Své práci se učitelé i správní zaměstnanci věnují skutečně naplno. Za vše hovoří Výroční zpráva školy za rok 2011/2012. Zájemci ji najdou v tištěné podobě v kanceláři školy u paní Jany Muroňové nebo v elektrnické verzi ZDE.

Členové mediálního kroužku připravují reportáž…

Jak známo, práce s informačními a komunikačními technologiemi patří k profilujícím činnostem školy. Žáci už dlouhodobě dosahují skvělých výsledků v mezinárodních soutěžích psaní na počítači. Nejinak tomu bylo v loňském školním roce. Největší úspěchy slavil Daniel Ondrašík z 6. A. Uspěl v Mezinárodní internetové soutěži kategorie žáků do dvanácti let, dále v ZAV Junior-mistrovství ČR a v Meziškolní soutěži ZAV 2011/2012.

Garantem výuky psaní na klávesnici PC je p. uč. Taťána Kurečková…

Na školním webu jste rovněž mohli sledovat aktivity mediálního kroužku, foto a videokroužku. Abychom předvedli, co umíme, účastnili jsme se i mediálních soutěží. Ve FotoAkademii, nejrozsáhlejší vzdělávací aktivitě v oblasti digitální fotografie pro žáky základních a středních škol v ČR, zabodovali Tomáš Zemba z 8. A a Kristýna Břicháčková z 9. A. Oceněny byly jejich snímky v kategorii Živly.

Fotokroužek vede paní učitelka Kateřina Lozertová…

Svět médií a mediální komunikace oslovil i mladší děti. Žáci šestých a sedmých ročníků se symbolicky připojili k oslavám cyrilometodějského jubilea. Do soutěže Velehradská kamera jsme zaslali soutěžní video Slavíme s Cyrilem a Metodějem. Po posouzení odborných a uměleckých kvalit vybrala porota náš snímek v kategorii do 15 let mezi šest nejlepších. I vy jste v internetovém hlasování na www.youtube.com mohli podpořit snímek Daniela Weisse, Martina Glejtka, Nikoly Šimečkové a Mirky Musilové.

Ani v letošním školním roce nezůstaly dvě kamery Canon DVX3i a Panasonic SDR-H80 ležet ladem. Základy kameramanské práce se snaží osvojit především chlapci na druhém stupni. Učí se manipulovat se stativem, vytvořit správnou kompozici záběru či zajistit kvalitu zvuku při natáčení. Ve spolupráci s mladými redaktorkami z mediálního kroužku právě pořizují reportáž z nově zrekonstruované školní jídelny.

Z natáčení reportáže o rekonstrukci ŠJ…

I když počítače, internet, televize a další média hýbou dnešní společností, uvědomujeme si, že při vzdělávání žáků nesmíme zapomínat na klasické hodnoty. Při výuce neopomíjíme čtenářskou gramotnost. Vhodnými literárními impulsy se snažíme v dětech probudit zájem o četbu. Chceme, aby si každý našel knihu svého srdce, aby se kniha stala každodenní součástí života dítěte. V loňském roce jsme do školní knihovny zakoupili dvanáct nových publikací po patnácti kusech. Žáci tak mají možnost zapůjčit si knížku pro povinnou četbu do hodin literární výchovy. Snaha rozšířit okruh aktivních čtenářů není dnes už pro vyučující českého jazyka pouhou chimérou. Během září a října využilo služeb školní knihovny na dvě stě žáků.

Autorské čtení…

Autorské čtení. Akce, při níž se každý autor slohové práce stane na chvíli malým spisovatelem. V průběhu školního roku napíšou žáci několik slohových prací. Učitel češtiny pak vybere ty nejvydařenější. Zároveň dohlédne na rétorický nácvik čtení textu. Při společném setkání mohou děti druhého stupně porovnat své tvůrčí schopnosti s žáky z vedlejších tříd a vyšších ročníků. Zjistí, jak se cítí tvůrce při prezentaci svého díla před publikem.

Výběr fotografií do 7. ročníku FotoAkademie…

Jen těžko spočítat činnosti a akce, které na naší škole realizujeme. O veškerém dění informuje web www.zsma.cz. Ten je denně aktualizován. Návštěvník stránek si může přečíst desítky článků, krátkých zpráv, prohlédnout stovky fotografií a množství videí. V loňském školním roce stránky zaznamenaly 141 767 návštěv a více jak 500 000 zobrazených stránek.

Z natáčení soutěžního video snímku „Buď zdráv Cyrile a Metoději“…

Přes veškerý úspěch žáků i učitelů neusínáme na vavřínech. Nadále se snažíme svou práci zlepšovat a dosahovat ještě lepších výsledků. Škola by neměla být pouze chloubou těch, kteří se na jejím fungování aktivně podílí. Všichni bychom měli mít zájem o to, aby se nová generace vzdělávala a vychovávala v prostředí, které ji naučí poznávat své schopnosti a reálné možnosti. Naučí ji ohleduplnosti, toleranci k jiným lidem, odlišným kulturám a duchovním hodnotám.

Text Nela Akritidis Čtvrtníčková, fotografie Karel Knapp a Kateřina Chytilová

Back To Top