Stalo se již tradicí, že ve vánoční čas nás zve pan Jedelský do kostela v Městě Albrechticích na výstavu Betlémů. Letos jsme ji rozšířili o soutěž na téma „Ladovská zima“, do které se zapojily jak děti z mateřské školy, tak žáci Základních škol v Městě Albrechticích.

Petra Kociánová – 7. A

Při hodnocení jednotlivých prací měla porota ve složení: předseda – malíř pan Zdeněk Kurečka, paní učitelky Kurečková a Santariusová, manželé Jedelští a pan farář Jan Randa – opravdu těžký úkol, protože děti použily rozličné výtvarné techniky.

V první kategorii soutěžily dětí 1. – 3. tříd

1. Adéla Zlámalová, 2. B
2. Ester Bartoňová, 2. A
3. Markéta Veselá, Michal Hovadík, 2. A

Adéla Zlámalová – 2. B

Žáci 4. – 5. tříd byli zařazeni do druhé kategorie a kromě předepsaného tématu velmi zdařile ztvárnili i betlémy. Proto se porota rozhodla, že ocení i jejich výtvarná dílka.

Bianka Bakošová – 4. B

Téma „Ladovská zima“:

1. Simona Hulová, 4. A
2. Adam Liberda, 4. A
3. Denisa Dragoszová, 5. A

Simona Hulová – 4. A

Téma betlémy:

1. Michaela Cágová, 5. A
2. Bianka Bakošová, 4. B
3. Julie Kropáčová, Jiří Veselý, 4. B

Michaela Cágová – 5. A

Do třetí kategorie se zapojili žáci 6. – 8. tříd a byli oceněni takto:

1. Petra Kociánová, 7. A
2. Laura Vergu, 7. A
3. Eliška Polachová a Františka Hudeczová, 7. A

Nejúspěšnější žáci byli za svá umělecká dílka odměněni pěknými cenami.

Pavel Chytil – 5. B, zvláštní cena poroty…

Zvláštní cenu poroty získal od malíře pana Zdeňka Kurečky Pavel Chytil z 5. B třídy za použití kombinované techniky. Ti z Vás, kteří se ocenění nedočkali, nemusí být smutní, protože na duben chystáme další výtvarnou soutěž na téma „Zajímavé historické objekty v Městě Albrechticích“.

 Foto Karel Knapp, text Irena Santariusová, Taťána Kurečková

Back To Top