Den otevřených dveří se blíží, a proto se těšíme nejen na návštěvu našich budoucích prvňáčků, ale i (zcela nezávaznou) návštěvu všech dětí a rodičů, kteří zvažují přechod na naši školu, ať bydlí kdekoliv a v současnosti navštěvují jinou školu.

V průběhu Dne otevřených dveří jsme připraveni zodpovědět každému, kdo o to projeví zájem, veškeré dotazy týkající se provozu, organizace výuky i nabídky zájmové činnosti pro děti včetně činnosti školní družiny.

Přítomni budou všichni pedagogičtí zaměstnanci, paní vychovatelky, vedoucí školní družiny a jídelny, výchovná poradkyně i metodička prevence. Pokud vám datum a hodina konání nevyhovuje, stačí dohodnout si individuální termín návštěvy. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem. Kontaktní informace jsou uvedeny zde.

Budete moci nakouknout do všech tříd, odborných učeben, dílen, školní družiny, školní jídelny i tělocvičny, zdolávat překážkovou dráhu, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí, pohrát si s výukovými programy na noteboocích a tabletech.

Otestujete si nové učební pomůcky, modely a hlavolamy, které žáci a učitelé využívají při každodenní výuce. Pomůžete mladým fyziků a chemikům s netradičními pokusy, které si pro vás připravili v odborné učebně fyziky a chemie.

Naši žáci, vaši budoucí kamarádi, se vám rádi pochlubí, s jakou lehkostí a rychlostí zvládají psaní na klávesnici počítače. Kdo z vás bude chtít, může si psaní zábavnou formou sám vyzkoušet.

Vážení rodiče,

již v současné době připravujeme organizaci školy pro příští rok 2017/2018 (počet tříd na škole, kdo a co bude učit, jaké nepovinné předměty budeme dětem nabízet). K tomu potřebujeme co nejdříve znát počty dětí v jednotlivých ročnících. Neváhejte, a pokud zvažujete přestup na naši školu, navštivte nás. 

Naše škola nabízí:

• moderní prostředí, prostorné kmenové a odborné učebny (zeměpisu, přírodopisu, fyziky a chemie, jazykové učebny, učebnu dílen, hudební výchovy, výtvarné výchovy, učebny výpočetní techniky, informační a komunitní centrum)
• nadstandardní vybavení výpočetní technikou a školními pomůckami
• kvalifikovaný a aprobovaný učitelský sbor, kvalifikovanou činnost výchovné a kariérní poradkyně, dyslektických asistentek, asistentek pedagoga, logopedky, školního asistenta
• širokou nabídku volitelných a povinně volitelných předmětů včetně křesťanské výchovy
• rozsáhlou nabídku zájmových kroužků
školní jídelnu (možnost výběru ze dvou jídel)
školní družinu s pestrým programem akcí

Umožňujeme žákům realizovat se nejen v humanitně, přírodovědně či sportovně zaměřených aktivitách, ale i v oborech technických. Rozsah široké nabídky umožňuje všem dětem bez rozdílu stát se úspěšnými. 

Ve školním roce 2017/2018 hodláme otevřít dvě první třídy (záleží však na počtu přihlášených dětí). Stejně tak bychom rádi od nového školního roku rozdělili současnou pátou třídu na dvě šesté třídy, abychom vytvořili co nejlepší podmínky pro další zájemce o docházku na naši školu. Opět však záleží na počtu dětí, které do budoucí šesté třídy přestoupí. Dobře tedy zvažte situaci a přijďte se za námi 16. března podívat a informovat se.

Foto archiv školy, text Regína Hajná

Back To Top