Nakouknout do prostor základní školy se podařilo všem zájemcům, příznivcům školy, a hlavně budoucím prvňáčkům s rodiči, kteří přišli ve čtvrtek odpoledne.

Pro všechny si žáci a pedagogové připravili opravdu pestrý program. Sportování, pokusy, hry, zpěv, bubnování…

Sportovci určitě uvítali aktivity v tělocvičně, kde si mohli zahrá kin-ball, florbal, basketbal, zdolat překážkovou dráhu (skok přes kozu, hrazdu, válení sudů, přeskoky přes lavičky, kotouly, skoky na trampolíně).

V učebnách nižšího i vyššího stupně si děti mohly zahrát netradiční hry s kostkami, poskládat stavebnice, hlavolamy, puzzle, nakreslit obrázek, vybarvit omalovánku. V dílnách se tvořilo se dřevem.

Mladí fyzici a chemici lákali návštěvníky na pokusy, které si nachystali v odborné učebně.

Poznávačka přírodnin a modely zvířat v učebně přírodopisu zaujaly milovníky přírody. Nebylo lehké poznat, co se skrývá pod mikroskopem.

Zájemci si mohli také vyzkoušet práci s interaktivními tabulemi, notebooky, počítači. Nejlepší písaři z řad žáků představili programovou výuku ZAV a předvedli návštěvníkům psaní všemi deseti.

Bubnování na africké bubny připravily paní učitelky v učebně hudební výchovy. Děti si také mohly zahrát na hudební nástroj Bobotubes, speciální plastové trubky. Největší zájem projevili návštěvníci o zpěv karaoke.

Den otevřených dveří se vydařil a my se těšíme na nové školáčky, se kterými se uvidíme již ve čtvrtek 12. dubna při zápise. Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům, kteří se postarali o zábavný program, panu školníkovi, paní vedoucí školní jídelny, ale i žákům 8. a 9. tříd za provádění hostů po škole.

Video a foto Karel Knapp, text Regína Hajná

Back To Top