Zveme budoucí prvňáčky, rodiče, všechny zájemce z okolních škol na „Den otevřených dveří„. Ve čtvrtek 4. dubna od 15 do 18 hodin na vás čeká netradiční prohlídka všech tříd a odborných učeben. Přichystány jsou pokusy, hry, tvoření.  V průběhu Dne otevřených dveří jsme připraveni zodpovědět každému, kdo o to projeví zájem, veškeré dotazy týkající se provozu, organizace výuky i nabídky zájmové činnosti pro děti včetně činnosti školní družiny.

Přítomni budou všichni pedagogičtí zaměstnanci, paní vychovatelky, vedoucí školní družiny a jídelny, výchovná poradkyně i metodička prevence. Pokud vám datum a hodina konání nevyhovuje, stačí dohodnout si individuální termín návštěvy. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem. Kontaktní informace jsou uvedeny zde.

Budete moci nakouknout do všech tříd, odborných učeben, dílen, školní družiny, školní jídelny i tělocvičny. Zdolávat překážkovou dráhu, vyzkoušet si práci s interaktivní tabulí, pohrát si s výukovými programy na noteboocích a tabletech. Otestovat nové učební pomůcky, modely a hlavolamy, které žáci a učitelé využívají při výuce. Pomáhat mladým fyziků a chemikům s netradičními pokusy, které si pro vás připravili v odborné učebně fyziky a chemie.

Naši žáci, vaši budoucí kamarádi, se vám rádi pochlubí s jakou lehkostí a rychlostí zvládají psaní na klávesnici počítače. Kdo z vás bude chtít, může si psaní zábavnou formou sám vyzkoušet.

Neseďte doma a přijďte se pobavit!!!

Foto archiv školy, text Regína Hajná

Back To Top