Šestou lekcí pokračoval ve středu 2. května 2007 třicetišestihodinový kurz předtaneční výchovy a společenského chování pro žáky 8. tříd.

Tradiční akci ve spolupráci s třídními osmáků netradičním způsobem vede taneční mistr Pavel Měrka. Základní kroky nově vyučovaných tanců, opakování již známých pohybových kreací a hlavně dostatek veselí určuje průběh každé lekce.

Občas dojde i na přednes básničky či zpívání. To když se stane některý z adeptů kurzu až příliš veselým a chce získat možnost předvést své umění před téměř 60 spolužáky.

Tentokrát chybělo několik kluků. Asi byli nemocní. Škoda. Bez kluků to nejde …

Foto a text Karel Knapp.

Honza je výborný tanečník ...
Snažíme se

Back To Top