Na vyjmenovaná slova jsme poprvé narazili ve 3. třídě. Od té doby se je snažíme neustále správně používat. Abychom si tato slova pořádně zapamatovali a upevnili, už jsme o nich zpívali, hráli pantomimu, vymýšleli pohádky a básničky, šili myšky, pytlíčky, skládali netopýry a hlemýždě, prezentovali je v PowerPointu.

 http://www.youtube.com/watch?v=3Jc1NvKZPoE

Jako páťáci jsme ale zase o něco chytřejší a zručnější, a proto jsme se rozhodli, zkusit něco složitějšího, a to animaci. Rozdělili jsme se na skupinky a každá si vybrala jedno slovo.

Týmy se pak pokusily vymyslet jednoduchý příběh, kde hlavním hrdinou bylo právě dané vyjmenované slovo. Následovala práce výtvarníků. Nejprve vytvořili pozadí, na kterém se příběh odvíjel a postavičky, s nimiž se dalo posunovat.

 http://www.youtube.com/watch?v=0QeBXaQ06rc

Poté vše po jednotlivých záběrech vyfotografovali a dávali dobrý pozor, aby byla každá změna polohy zdokumentovaná zvlášť. Poslední krok po vložení fotek do počítače za nás udělal program Pinnacle 14. A tady vidíte výsledek…

Foto Karel Knapp, text Regína Hajná,
animované hříčky Filmové studio “zsma“ – 5. B

Back To Top