Velký sál tělocvičny přivítal v sobotu 5. února od 20 hodin více jak 300 účastníků 5. společenského plesu, který pořádalo SRPDŠ ve spolupráci se školou a pod záštitou školské rady. Nutno dodat, že i tradičně pod vedením hlavní organizátorky všech dosavadních plesů, paní učitelky Jitky Hlaváčkové. Stejně jako v minulosti se mohla Jitka Hlaváčková opřít o stálé obětavce z řad pracovníků školy, členů školské rady, rodičů, přátel a také žáků. Část pomocníků zajistila paní místostarostka ing. Jitka Hanusová.

Opět se převážely stoly, přenášely židle, zdobil sál, připravoval bufet, tiskly vstupenky, objednávala hudba, vyráběla a instalovala obrazová i květinová výzdoba, stavělo pódium, za jehož zapůjčení děkujeme obci Liptaň, připravovaly šatny, zdravotní a požární služba. A kdo ví, co ještě. Předtančení si vzaly na starost paní učitelky Magdaléna Handlířová a paní Alena Václavíková. Deváťáci si vše vyzkoušeli v týdenním předstihu na I. školním plesíku a pirátky z I. stupně měly premiéru.

Jako vždy nezklamali sponzoři školy. Ti stejně jako v minulých letech zcela nezištně dodali jako ceny řadu hodnotných darů. Jmenovat všechny, kteří jakkoliv přispěli k úspěšnému průběhu plesu v několika řádcích je téměř nemožné. Přesto si zvláštní poděkování zaslouží především paní učitelka Dagmara Vopelková, jež ve spolupráci s paní Miluší Kaletovou, předsedkyní SRPDŠ, obstaraly veškeré občerstvení. Ke spokojenosti návštěvníků plesu velkou měrou přispěly i paní učitelky Ludmila Grčková a Erika Kynická, které se největší měrou podílely na zajišťování cen, jejich přípravě k losování vstupenek a jejich následnému vydávání.

Zájemcům o účast na 6. společenského plesu v předstihu sdělujeme, že se připravuje na sobotu 4. února 2012 od 20 hodin. Hrát bude osvědčená kapela BT NOVA.

Foto-video a text Karel Knapp

Back To Top