Téměř dvě stě návštěvníků se v sobotu 4. února rozhodlo zavítat na XI. společenský ples SRPDŠ a naší školy. Svého rozhodnutí zajisté nelitují, protože celý večer se nesl v příjemném duchu tance a zábavy.

V úvodu ovládlo parket ve stylu Star Dance šest párů z řad žáků 9. ročníku, kteří na podzim absolvovali kurz předtaneční a pohybové výchovy. Velká pochvala a poděkování tak patří Adéle Turkové, Vítku Drahotušskému, Lucii Trautenbergerové, Václavu Orságovi, Denise Dragoszové, Michalu Kvasnicovi, Martě Střítecké, Ondřeji Salvetovi, Tereze Lovásové, Vladimíru Dlouhému, Veronice Pořízkové a Michalu Šlorovi.

Ochutnávku řeckého folkloru zprostředkoval krnovský soubor Antigoni. Pod vedením paní Irini Grigoriadu předvedli tanečníci v tradičních krojích ukázky tanců z ostrova Kréta a z oblasti středního Řecka.

Velký ohlas měla i malá závěrečná taneční lekce. Těší nás, že aktivními členkami souboru jsou Nela Grigoriadisová a Karolína Pannová, žákyně 8. B třídy.

Oblíbené taneční hity i aktuální novinky z rádií zahrála skupina BT NOVA z Krnova.

Na závěr bych na tomto místě ráda poděkovala všem zaměstnancům a příznivcům školy za ochotu při přípravách a organizaci. Velký dík náleží také všem štědrým sponzorům a především Vám, návštěvníkům. Opět jste finančně podpořili více než tři sta sedmdesát dětí z naší školy. Děkujeme.

Foto V. Hlaváček text hlavní organizátorka plesu Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top