skip to Main Content

Třeťáci ochutnávali zahrádku

Zajímavý program pod názvem „Ochutnej zahrádku“ připravený paní Alenou Křištofovou přilákal děti ze 3. A i B do Zámeckého parku v Hynčicích. Jak záhy zjistily, jejich volba splnila očekávání. Paní Alena je velmi přitažlivou formou uvedla do doby dávno minulé.…

celý článek
Back To Top