Reedukace na naší škole…

Již několik let se naše paní učitelky věnují žákům s poruchami učení i mimo vyučovací hodiny. Integrovaní žáci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií navštěvují pravidelně jednou týdně reedukaci u paní učitelky Jitky Hlaváčkové, Zdeňky Závodné a Jany Vyležíkové.Ilustrační foto…

celý článek
Back To Top