Již několik let se naše paní učitelky věnují žákům s poruchami učení i mimo vyučovací hodiny. Integrovaní žáci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií navštěvují pravidelně jednou týdně reedukaci u paní učitelky Jitky Hlaváčkové, Zdeňky Závodné a Jany Vyležíkové.

Ilustrační foto …

Tyto dyslektické asistentky do hodin reedukace zařazují cviky na rozvoj jemné motoriky. Pomocí různých metod rozvíjejí u dětí sluchovou analýzu, syntézu a zrakové vnímání.

Cvičí jejich pravo-levou orientaci, soustředění a pozornost apod. V letošním školním roce provádějí reedukaci u 15 žáků. Ta nemůže poruchy učení úplně odstranit, ale napomůže k jejich zmírnění.

Spolupracující děti mohou vystudovat učební obory s maturitou, střední školy a dokonce i vysoké školy. Potřebují však pravidelné procvičování a podporu nejen ze strany školy, ale hlavně rodičů.

Foto a text Jana Vyležíková

Back To Top