Beseda o drogách

V průběhu měsíce března se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili přednášky o drogové problematice. Tou je provedl pan Jiří Vlček, terénní pracovník služby drogové prevence společnosti Open House.Beseda byla rozdělena do dvou částí. Ta první zahrnovala teorii týkající…

celý článek

O drogách tak, jak nikdy …

„Sezame, otevři se“ a  „Na rovinu“  –  tak se jmenovala dvě představení pro žáky 1. a 2. stupně, která připravilo občanské sdružení Harmonia Universalis z Českých Budějovic. Motivační program se týkal prevence patologických jevů. Je dávno známo, že smích a…

celý článek
Back To Top