V průběhu měsíce března se žáci sedmého, osmého a devátého ročníku zúčastnili přednášky o drogové problematice. Tou je provedl pan Jiří Vlček, terénní pracovník služby drogové prevence společnosti Open House.

Beseda byla rozdělena do dvou částí. Ta první zahrnovala teorii týkající se drogové problematiky a seznámení s náplní práce terénního pracovníka. Žáci se dozvěděli, do jakých skupin se drogy dělí a následně se seznámili s jejich krátkodobými i dlouhodobými účinky. Zvláštní pozornost byla věnována marihuaně, pervitinu a lysohlávkám.

Všechny zaujala informace o nárůstu množství THC v konopí a skutečné příběhy drogově závislých. Působivé byly rovněž fotografie feťáků, které poukazovaly na proměnu jedince po deseti letech užívání drog.

Druhou část povídání by bylo možné označit jako okénko do každodenního života narkomana. Ten se omezuje na pouhé tři části. Shánění peněz na drogu, shánění samotné drogy a její následná aplikace. Žáci velmi brzy pochopili, že cesta z tohoto začarovaného kruhu je velmi složitá.

V závěru přednášky byl rovněž prostor pro dotazy. Pan Jiří Vlček děti zaujal svou otevřeností a také objektivitou, s níž k celé problematice přistupoval.

Foto Petr Valeček, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top