Když jednoho dne ihned na počátku vyučování zazněla ze školního rozhlasu nezvyklá zpráva, že policie žádá žáky o pomoc při hledání majitele psa, který pobíhá v okolí školy, rozpoutala se mezi třeťáky bouřlivá debata o tom, kam se ztraceným psem.

Padly různé návrhy. Některé děti by si pejska vzaly domů, jiné by psaly inzerát, další měly povědomí o psím útulku. Protože se nedobraly společného řešení, rozhodli jsme se přijít věci „na kloub“. Oslovili jsme zkušenou pečovatelku psů a koček Veroniku Vojtkovou, která s několika dobrovolníky pracuje pro azyl v Hynčicích.

Veronika přijala pozvání malých badatelů a s nadšením jim osvětlila činnost zmíněného azylu, předvedla své nalezence. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, vyzkoušely si i vodění psů. Jako poděkování darovaly azylu plyšáky, deky a krmivo.

Téma projektu se zrcadlilo i v matematice, kde počítaly náklady na pořízení psa, v prvouce zjišťovaly další informace z encyklopedií, v češtině psaly příběhy o zatoulaných psech, sepisovaly inzeráty.

Ve výtvarné výchově kreslily obrázky, v hudební výchově poslouchaly a zpívaly písničky, v tělesné výchově si vyzkoušely, jak velkým pomocníkem je pes pro nevidomé.

Projekt bude přesahovat ještě do některého z jarních měsíců. Děti totiž slíbily, že azyl v Hynčicích navštíví a pomohou dobrovolníkům v každodenní péči o nalezené pejsky.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top