Začátkem února tohoto roku se žáci našich 9. tříd zúčastnili projektu s názvem „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“. Cílem projektu bylo jednak získání informací o aktuálních znalostech a dovednostech žáků, ale také poskytnutí okamžité zpětné vazby žákům, jejich rodičům, pedagogickým pracovníkům a ředitelům škol. Do elektronického testování se zapojilo přes 13 000 žáků devátých tříd celé České republiky, z toho 1 757 z našeho kraje.

Test se skládal z následujících částí: český jazyk, matematika, anglický jazyk, člověk a příroda. Naši deváťáci se za výsledky, kterých dosáhli, nemusí vůbec stydět. Nejlépe dopadla matematika s percentilovým pořadím 82,34 (tzn. 82,34 % všech testovaných žáků bylo horších a pouhých 17,66 % lepších), v jazyce českém žáci dosáhli percentilu 71,08, v jazyce anglickém 67,78 a v části člověk a příroda 80,33. K výsledkům testování mají trvalý přístup nejen učitelé, ale i žáci pod svým přístupovým heslem. Snad je výsledky potěšily a motivovaly k další práci.

Foto Karel Knapp, text Renata Doležalová a Pavlína Kostelníková

Back To Top