Čtenářské lekce s vyjmenovanými slovy se třeťákům líbí a hodně je baví. V hodinách čtení se nejprve dozví zajímavé informace týkající se příbuzných nebo vyjmenovaných slov. Naposledy to byl článek o lysce. Ve skupinkách si zahráli hru Na špiony (podle indicií zjistili dané téma hodiny).

Po přečtení textu odpovídali ve dvojičkách na připravené otázky. Informace, které zjistili, pak další den využili v hodině slohu. Převtělili se do lysky a vymýšleli, co si lyska může myslet, co by chtěla o sobě sdělit ostatním.

Vše pak zaznamenali do připraveného komiksu. Společná četba vlastních výtvorů se všem líbila. Na závěr si v aplikaci PicCollage ze svých fotek a prací vytvořili plakát.  Jsou to šikulky.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top