S příchodem nového roku nastávají změny ve složení pedagogického sboru školy. Po více jak pětatřiceti letech práce, s krátkou přestávkou, kdy pracovala na MěÚ, přechází na nové působiště do Krnova, do místa svého bydliště, paní učitelka Taťána Hazuchová.

Paní učitelka Taťána Hazuchová…

Od 1. ledna byla jmenována ředitelkou mateřské školy při SZZ Krnov. Děkujeme jí za mnohaletou poctivou práci ve prospěch nás všech a přejeme hodně úspěchů na novém pracovišti.

Po matematice máme přírodovědu…

Třídní učitelkou 5. A se ke stejnému datu stává paní učitelka Mgr. Alena Václavíková, která dosud pracovala jako vychovatelka ve školní družině. Její oddělení přebírá absolvent SPgŠ Krnov pan Martin Hajný. Oběma jmenovaným také přejeme úspěšný start.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top