Živočichové jsou jedním z témat přírodovědy, kterým se v letošním školním roce zabýváme. Po vánočních prázdninách jsme se rozdělili do skupinek a každá si vylosovala určitou skupinu živočichů. V encyklopediích nebo na internetu jsme si o nich zjistili plno zajímavých informací a vybrali fotografie.

Vše jsme využili k vypracování projektu. Po několika hodinové práci jsme poznatky předali prostřednictvím prezentací spolužákům. Každý z nás se díky projektu dozvěděl něco nového či zajímavého. Projekty se všem moc povedly.

Foto a video Jana Vyležíková, text žáci 4. B

Back To Top