Jak si můžete všimnout na fotkách, v hodinách zeměpisu se nenudíme. Baví nás pracovat s interaktivní tabulí, kterou využíváme k procvičování učiva a také k různým zeměpisným hrám.

Při opakování probraného učiva jsme si ve skupinkách porovnali dosud nabyté vědomosti v pěti soutěžních kolech.

V každém kole nás čekal jiný okruh otázek, od biosféry, pedosféry přes hlavní města až po naše oblíbené zeměpisné souřadnice.

Hodinu zeměpisu jsme si užili, nikdo se nenudil a při hrách byla i legrace. K výuce jsme využili vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

Foto a text Lubomír Grček

Back To Top