Guvernér České národní banky Miroslav Singer by se nám asi smál, ale hra Žebrající bankéři z portálu www.rvp.cz je jednoduchá jen zdánlivě i pro „finančně gramotné“ deváťáky. Dlaň plná euromincí. Navyšování a snižování jejich hodnoty znamená počítat a přemýšlet ne v korunách, ale v eurech a centech. Princip je jednoduchý – každý hráč obdrží 2 údaje – určitou hotovost (např. 3,24 €) a pokyn, jakou jedinou možnou částku může a musí na vyžádání jinému bankéři vydat (např. 0,20 € neboli 20 centů).

Každý hráč má samozřejmě na lístku jiné hodnoty. Důležitým pravidlem je pak nepodvádět a dodržovat slušné vystupování a vyjednávání během hry – ne vždy se totiž bankéři hodí, že musí požadovaný obnos vyplatit…! Jindy zase výhodná transakce nelze provést kvůli nedostatečnému počtu mincí. Cílem je dosáhnout přesné částky 5 € – komu se to podaří jako prvnímu, vyhrává. Druhou možností je hrát na čas, kdy po ukončení hry vítězí majitel částky nejbližší k 5 €. Kdo má tedy na začátku hry méně než 5 €, obchází aktivně ostatní bankéře a vhodné obnosy od nich „žebrá“, hráči s více než 5 € naopak pasivně zadanou částku odevzdávají zájemcům a až po poklesu pod 5 € se stanou aktivními.

Během hry si žáci vyzkoušeli počítání s eury a centy, stejně jako jejich rodiče a učitelé kdysi počítali s korunami a haléři. Peníze odjakživa patřily k dobré pomůcce pro výuku zlomků a desetinných čísel. Dnes při nejnižší minci 1 Kč tato možnost učitelům chybí, euro může být vhodnou náhradou. Protože hra vyžaduje více hráčů a doma ji hrát nelze, je školní třída ideálním místem pro její vyzkoušení. Všem školám ji můžeme doporučit!

Foto a text Milan Pokorný

Back To Top