Zastupitelstvo města Město Albrechtice využilo ke svému 27. jednání ve čtvrtek 27. listopadu 2009 mimořádně Informačního a komunitního centra školy místo tradičně využívané klubovny naší sportovní haly. Hosté i zastupitelé, kteří se nezúčastnili slavnostního zahájení provozu v nových učebnách 3. září, získali příležitost k dodatečnému seznámení se s novými prostorami školy. 

 

Ty slouží od září 2009 po dokončení projektu „Modernizace vzdělávacích aktivit – ZŠ Město Albrechtice“ víc než dobře všem žákům školy při vyučování i zájmové činnosti stejně jako dobrovolným pracovníkům z regionu i zaměstnancům zřizovatele, kteří se zabývají komunitním plánováním. Projekt financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 úspěšně pokračuje.

 Foto a text Karel Knapp

Back To Top