Všechny plánované aktivity, které čekaly na děti ze čtenářského klubu „Pohoďáček“ jsou splněny. Kluci a holky si při svých pravidelných pondělních schůzkách zdokonalovali čtenářské strategie. Četli, zapisovali, předvídali, radili hlavním postavám nebo i samotnému autorovi. Pomáhali řešit problémové situace, vyhledávali spojitosti mezi příběhem a vlastním životem. K tomu všemu využívali nejen knihy nebo počítače, ale také čtenářské kostky nebo čtenářské sáčky.

Po téměř půlroční průpravě dokáží lépe čtenému textu porozumět, sdílet zážitky a vzájemně si dobré tituly doporučovat. V průběhu měsíce září až ledna se mladí knihomolové nořili do příběhů v různých prostorech školy nebo městské knihovny.

Pro poslední setkání v tomto školním roce zvolili knihovnu v Krnově, kde jim příjemná paní knihovnice poutavou formou odhalovala zajímavou historii. Dozvěděli se, že zde byly objeveny pozůstatky mamuta a zub medvěda, zjistili, k čemu sloužila „Švédská zeď“, kudy vedly obchodní cesty, čím se platilo. Pokud mají chuť získat další informace, určitě využijí doporučené naučné knihy nebo se mohou společně s rodiči zapojit do plnění úkolů spojených s turistikou.

Čtenářské kluby byly hrazeny z projektu Cesta ke vzdělávání II., reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010813.

 

 

Foto Alena Václavíková, Iveta Liďáková, text Alena Václavíková

Back To Top