Ferda Mravenec s Beruškou se už nemohou dočkat. V úterý 26. ledna 2010 budou v době od 10 do 17 hodin pohádkovými průvodci dětí u zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011. Potud zpráva určená především dětem. 

Rodiče budou jistě zajímat i informace následující

Zápisu se zúčastní děti narozené od 1. září 2003 do 31. srpna 2004. Budoucí školáci si ani nevšimnou, že absolvují jednoduchý test školní zralosti. Veškeré povídání a hraní si trvá přibližně 30 minut. Rodiče mají mezitím možnost sdělit pedagogickým pracovníkům další důležité informace, nezbytné pro zajištění co nejlepšího přístupu k dětem, jejich vzdělávání i jejich bezpečnosti (zdravotní rizika apod.), sledovat krátkou prezentaci o aktivitách školy, ptát se na cokoliv, co se týká výuky a provozu školy, projít si budovy. Další informace určené nejen prvňáčkům a rodičům si můžete přečíst zde.

Zákonní zástupci přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pravidla pro přijetí dětí ke školní docházce

 Ve školním roce 2009/2010 dochází do školy 358 žáků, kteří jsou  rozděleni do 17 tříd s průměrným počtem 21 žáků. Kapacita školy je 540 dětí.  Předpokládáme otevření dvou prvních tříd i ve školním roce 2010/2011.
Do prvních tříd budou přijati všichni zapsaní žáci bydlící ve spádové oblasti. Žáci z mimospádové oblasti budou přijímání do naplnění plánované kapacity v pořadí podle účasti u zápisu.

Předpokladem pro přijetí nových žáků z mimospádové oblasti k docházce do vyšších ročníků je především volná kapacita ve třídách do optimálního počtu 25 žáků. Tento počet nejlépe vyhovuje pro výukové cíle i ekonomiku provozu školy. Umožňuje efektivní využití finančních prostředků na nákup učebních pomůcek a vybavení školy. V odůvodněných případech se nebráníme ani vyšší naplněnosti tříd, maximálně do počtu 30 žáků. 

Navýšení celkového počtu dětí na škole ovlivňuje průměrný počet dětí na jednu třídu a umožňuje rozdělení velké třídy nebo udržení nižšího počtu dětí ve třídách na prvním stupni školy.

Je na svobodném rozhodnutí rodičů (zákonných zástupců), kterou školu si pro své dítě vyberou. Pokud si vyberete právě tu naši, rádi vás přivítáme.

Přehled počtu žáků docházejících do školy k 1. říjnu 2009 podle místa bydliště zde.

Přehled počtu žáků ve školním roce 2009/2010
Třída: Počet: Třída: Počet: Celkem žáků:

Volná kapacita pro ročníky při dosažení průměr. počtu 25 až 30 žáků na jednu třídu

1. A 18 1. B 18 36 14 – 25
2. A 20 2. B 21 41 9 – 19
3. 30       20 – 30
4. A 19 4. B 20 39 11 – 21
5. A 20 5. B 23 43 7 – 17
6. A 25 6. B 26 51 0 – 9
7. A 16 7. B 18 34 16 – 26
8. A 26 8. B 25 51 0 – 9
9. A 17 9. B 14 31 19 – 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Karel Knapp

Back To Top