V úterý 26. ledna 2010 se od 10 do 17 hodin vystřídalo v Informačním a komunitním centru školy 39 dětí, které se za doprovodu svých nejbližších přišly zapsat k povinné školní docházce. Žádný z malých školáků se určitě nebál. Vždyť se o něj starali Ferda Mravenec  (paní učitelka Zdeňka Závodná) a Beruška (paní učitelka Regína Hajná). Kdo se chtěl s nimi vydat na zajímavý výlet, musel si nejdřív vybrat čepici. Nemohl chybět ani patřičný cestovní průkaz. Kam by se jinak dávala razítka za úspěšně splněné úkoly?

Děti s pomocí Ferdy a Berušky určovaly barvy, počet prvků a jejich pořadí, poznávaly oblečení, vybarvovaly omalovánky, kreslily své nejbližší. S přehledem určovaly geometrické tvary na interaktivní tabuli, nebály se ani jízdy na divokém koni včetně slalomu a skákání přes překážku.  Nikdo neměl problémy s přednesem básničky nebo zazpíváním písničky. Radost z úspěšného zápisu každému školákovi umocnily pěkné dárky, vyrobené dětmi ze školní družiny, stejně jako batůžek se schránkou na svačiny, který získal díky ojedinělému projektu na českém trhu, který je zaměřen na děti ve věku 6-7 let pod názvem „Školák„.

I když si paní učitelky s dětmi celý den vytrvale „hrály“, nezapomněly přitom nenápadně sledovat, jak se děti projevují v oblasti jemné i hrubé motoriky, jakou mají výslovnost, jak zvládají činnost s tužkou a řadu dalších věcí potřebných pro úspěšnou školní docházku. Díky tomu mohly zájemcům z řad rodičů poskytnout cenné informace, jak postupovat při rozvíjení dovedností dětí, při odstraňování vad řeči či při podávání žádosti o odklad školní docházky. Z průběhu celého dne, jak je již mnoho let zvykem, byla pořízena rozsáhlá fotodokumentace a videozáznam. Takže až na malé výjimky budou mít rodiče i školáci možnost získat památku.

Dodatečně se k zápisu dostavily ještě dvě děti. Celkový počet zapsaných tak dosáhl počtu 41.  Ze spádové oblasti školy se přihlásilo 33 dětí (Hynčice 1, Linhartovy 4, Město Albrechtice 25, Opavice 1, Valštejn 1 a Žáry 1). Z mimospádové oblasti zákonní zástupci přihlásili ke školní docházce 8 dětí (1 z Heřmanovic,  6 z Liptaně a 1 z Třemešné Rudíkov).  Pro 11 dětí z celkového počtu zapsaných zažádali rodiče o odklad povinné školní docházky, rodiče dvou dalších dětí ještě podání žádosti o odklad zvažují.

O počtu prvních tříd (jedna nebo dvě) pro školní rok 2010/2011 bude rozhodnuto až po ukončení správního řízení k 31. květnu 2010.  Vývoj může příznivě ovlivnit nejen konečný počet dětí v prvních třídách, ale i nárůst počtu žáků ve vyšších ročnících. Ekonomika provozu školy je závislá na průměrném počtu dětí na jednu třídu.

Prostorové podmínky školy i její vybavenost moderními technologiemi a učebními pomůckami jsou na výborné úrovni díky nedávným úspěšným aktivitám při čerpání prostředků z ESF ČR ve výši téměř 20 milionů korun.

Další finanční prostředky, které můžeme v blízké budoucnosti získat zapojením do operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, tak mohou být přednostně využity na zlepšení vzdělávacích podmínek dětí. Například na dělení početnějších tříd do skupin při výuce matematiky, jazyka českého, cizích jazyků a informatiky. Nevzniká u nás ani potřeba spojovat málo početné třídy na prvním nebo druhém stupni pro výuku jakéhokoliv předmětu.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top