Slavnostní nálada a očekávání. Pocity, se kterými se postupně dostavilo v pátek 28. ledna 2005 51 dětí k zápisu do 1. tříd na ZŠ Město Albrechtice pro školní rok 2005/06.

Klidně si mě vyfoť ...

Krásně vyzdobená odborná učebna hudební výchovy, vystavené knížky, loutky, učebnice, obrázky a drobné dárky. Hodné paní učitelky a zejména přítomnost tatínků a maminek, to vše napomohlo dětem k získání pocitu jistoty a sebedůvěry.

Co to ta naše paní učitelka píše ...

Budoucí prvňáčci využili klidné a příjemné atmosféry k tomu, aby předvedli, jak umí zpívat, přednášet básničky, kreslit, poznávat geometrické tvary. Drtivé většině z nich už téměř nic nebrání přijít ve čtvrtek 1. září 2005 v 7.45 do naší školy a usednout poprvé do školní lavice.

Sice se usmívám ...

Strach z nového prostředí mít určitě nebudou. Se svými budoucími spolužáky se již seznámili díky vzájemným návštěvám na základní i mateřské škole.

  • dětem se v průběhu zápisu věnovaly paní uč. L. Grčková, T. Hazuchová, L. Hrubá, J. Hlaváčková, E. Kynická, E. Rusinská, J.Ulmová, D. Vopelková, J. Vyležíková, Z. Závodná
  • informace rodičům podávala také paní uč. Radmila Gavendová, výchovná poradkyně
  • na závěr si děti odnesly pěkné dárky, některé z nich připravily paní vychovatelky ze ŠD – M. Kulichová, A. Honajzerová, A. Václavíková, jiné byly zakoupeny za přispění SRPDŠ při ZŠ Město Albrechtice
Foto a text Karel Knapp

 

Na budoucí prvňáky čekalo příjemné prostředí ...

Back To Top