Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Zbyšek Pecháček, Robert Mičík, Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková

 • omluveni: Luděk Volek
 • neomluven: 0

dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Předání jmenovacích dekretů členům školské rady
 2. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
 3. Schválení výroční zprávy ZŠ za rok 2007/2008
 4. Prevence negativních jevů
 5. Ostatní

Mgr. Karel Knapp přivítal všechny přítomné a zahájil ustanovující jednání ŠR po doplňujících volbách.

Ad 1. Předání dekretů členům školské rady

 • Ing. Jitka Hanusová předala členům školské rady, kteří byli jmenováni do funkce členů školské rady zastupitelstvem města Město Albrechtice dekrety

Ad 2. Volba předsedy a místopředsedy ŠR

 • předsedou ŠR byl navržen a zvolen Mgr. Jiří Mlčoušek

Hlasování o volbě předsedy ŠR:

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdržel se

Po zvolení do funkce předsedy ŠR se ujal řízení jednání pan Mgr. Jiří Mlčoušek

 • místopředsedou ŠR byl navržen a zvolen Robert Mičík

Hlasování o volbě místopředsedy ŠR:

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdržel se

Ad 3. Schválení výroční zprávy ZŠ za rok 2007/2008

 • členové ŠR projednali a schválili výroční zprávu školy za rok 2007/2008

Hlasování o schválení výroční zprávy ZŠ na rok 2007/2008:

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdržel se>

Ad 4. Prevence negativních jevů

 • ředitel ZŠ Mgr. Karel Knapp seznámil přítomné s potřebou preventivně působit na chování žáků v době mimo vyučování a navrhl, aby se tato problematika řešila na úrovni města Město Albrechtice ve spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR Město Albrechtice

Ad 5. Ostatní

 • ŠR navrhla zaslat děkovný dopis s podpisem nově zvoleného předsedy Mgr. Jiřího
  Mlčouška členům školské rady, kteří pracovali ve funkčním období 2005-2008

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

zapsala Hana Kmínková, členka ŠR

Back To Top