Přítomno 6 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Martin Špalek, Miroslava Zlámalová
Za zákonné zástupce: Jiří Mlčoušek, Monika Chmelařová
Za pedagogické pracovníky: Michaela Kubiszová, Nela Akritidis Čtvrtníčková
Omluveni: Luděk Volek, Táňa Kurečková, Jana Mroščáková
Dále: Regína Hajná

Program jednání

1. Přivítání členů ŠR
2. Informace o průběhu školního roku 2017/2018
3. Organizace školy od 1. září 2018
4. Inkluzivní vzdělávání
5. Příprava na GDPR
6. Dodatek školního řádu
7. Realizace projektu Šablony ZŠ
8. Připomínky a náměty členů ŠR

Ad. 1. Přivítání členů 

• Jiří Mlčoušek přivítal členy ŠR.

Ad. 2. Informace o průběhu školního roku 2017/2018 

• Ředitelka školy Regína Hajná seznámila všechny přítomné členy Školské rady o průběhu školního roku 2017/2018.

Ad. 3. Organizace školy od 1. září 2017 

• Změny v personálním obsazení od 1. září 2017.
• Provoz ve Školní družině.
• Výhled organizace školy pro školní rok 2018/2019.
• Změna financování regionálního školství.

 Ad. 4. Inkluzivní vzdělávání

 • Ředitelka Regína Hajná podala členům ŠR informace o inkluzivním vzdělávání na Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál.

 Ad. 5. Příprava na GDPR

 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o vyhlášce EU o GDPR.

 Ad. 6. Dodatek školního řádu 

 • Ředitelka Regína Hajná podala členům ŠR informace o doplnění Školního řádu o dodatek týkající se GDPR a domácích úkolů.

 Hlasování o schválení dodatku ke školnímu řádu:

• Pro: 6
• Proti: 0
• Zdržel se: 0

Ad. 7. Informace o realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o průběhu projektu Šablony pro MŠ a ZŠ – práce školního asistenta, doučování,  čtenářské kluby a klub zábavné logiky, nákup učebních pomůcek.

  Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
Martin Špalek (místostarosta)

Zapsala Jana Muroňová, dne 24. 4. 2018

Back To Top