Přítomno 6 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Martin Špalek
Za zákonné zástupce: Monika Chmelařová, Jiří Mlčoušek
Za pedagogické pracovníky: Miroslava Tupá, Jana Vyležíková, Nela Akritidis Čtvrtníčková
Omluveni: Luděk Volek, Josef Tarabík, Hana Kmínková
Neomluveni: 0
Dále: Regína Hajná, ředitelka školy

Program jednání 

1. Přivítání členů ŠR
2. Projednání výsledků doplňovacích voleb do ŠR
3. Volba předsedy ŠR
4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2015, provoz školní družiny, výhled organizace školy pro školní rok 2015/2016
5. Informace ředitelky školy o zajištění zabezpečení budovy školy
6. Projekt Výzva 56 (čtenářská gramotnost a jazykové pobyty pro žáky a učitele)
7. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2015/2016
8. Provozní záležitosti – letní prázdniny
9. Nebezpečná situace s parkování u školy

Ad. 1. Přivítání členů 

 • Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal členy školské rady a zahájil jednání

Ad 2. Projednání výsledků doplňovacích voleb do ŠR

 • za zákonné zástupce byli v doplňovacích volbách 19. 11. 2014 zvoleni Monika Chmelařová a Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky Miroslava Tupá a Jana Vyležíková

Ad. 3. Volba předsedy ŠR

 • za předsedu navržen a zvolen Mgr. Jiří Mlčoušek
Hlasování o předsedovi ŠR
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2015, provoz školní družiny, výhled organizace školy pro školní rok 2015/2016

 • ředitelka ZŠ Regína Hajná seznámila členy s plánem organizace školy pro školní rok 2015/2016
 • informace o vývoji počtu dětí na škole (počet tříd, průměrný počet dětí na jednu třídu, očekávaný vývoj v souvislosti s úbytkem dětí v celém regionu i MSK)
 • paní učitelka Věra Mertová odchází do důchodu, odchází Michal Adámek (z kvalifikačních důvodů)
 • nově do školy nastupují p. uč. Michaela Kubizsová – bude vyučovat CH a F a Janis Busios – bude vyučovat TV a Z

Ad 5. Informace ředitelky školy o zajištění zabezpečení budovy školy

 • v únoru 2015 naistalován zabezpečovací systém „elektronický vrátný“, který využívá i družina
 • pro vstup do budovy slouží hlavní vchod
 • u vchodu má službu vrátný

 Ad 6. Projekt Výzva 56 (čtenářská gramotnost a jazykové pobyty pro žáky a učitele)

 • realizace projektu Cesta k jazykům
 • nákup knih do školní knihovny
 • výjezdy pedagogů a žáků do zahraničí (červenec – prosinec 2015)

Ad. 7. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2015/2016

 • nebyly vzneseny

Ad 8. Provozní záležitosti – letní prázdniny

 • v průběhu letních prázdnin – malování tříd, úprava hlavního vstupu do budovy školy, modernizace knihovny a nábytku ve třídách

Ad 9. Nebezpečná situace s parkování u školy

 • projednání nebezpečné situace v souvislosti s parkováním aut před budovou školy
 • ředitelka znovu podá žádost na zpracování projektové dokumentace k parkovišti Radě města

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
Martin Špalek (místostarosta) 

Back To Top