Přítomno: 7 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: ing. Jitka Hanusová, Luděk Volek
 • za rodiče: Mgr. Jiří Mlčoušek, Josef Tarabík
 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Věra Mertová, MgA. Nela Akritidis Čtvrtníčková, Mgr. Jana Vyležíková
 • omluveni: Hana Kmínková, Roman Turek
 • neomluven: 0
 • dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy, Mgr. Regína Hajná, ředitelka školy od 1. 8. 2014

Program jednání:

 1. Seznámení členů ŠR s paní uč. Regínou Hajnou – vítězkou konkurzu na funkci ředitele školy
 2. Příprava předání školy odstupujícím ředitelem
 3. Příprava organizace školy pro školní rok 2014/2015
 4. Příprava výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014
 5. Poděkování předsedy školské rady odcházejícímu řediteli školy Karlu Knappovi

 Ad 1. Seznámení členů ŠR s paní R. Hajnou

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp představil členům ŠR buducí paní ředitelku Regínu Hajnou, nastoupí do funkce 1. 8. 2014 a popřál jí hodně úspěchů v práci

Ad 2. Příprava předání školy odstupujícím ředitelem

 • odstupující ředitel seznámil členy ŠR s přípravou na předání školy – majetek, účetnictví, personalistika, předání dokumentace k projektům, agenda BOZP a atd.
 • bude vyhotoven předávací protokol, jeden výtisk bude předán rovněž zřizovateli

Ad 3. Příprava organizace školy pro školní rok 2014/2015

 • příprava organizace školy pro školní rok 2014/2015 je připravována ve vzájemné spolupráci s p. Regínou Hajnou (vývoj počtu dětí na škole, personální záležitosti, materiální vybavení, modernizace a opravy zařízení školy v době hlavních prázdnin)

Ad 4. Příprava výroční zprávy školy za školní rok 2013/2014

 • výroční zpráva za školní rok 2013/2014 bude předána paní ředitelce Regíně Hajné jako součást předávacího protokolu k 1. 8. 2014
 • obsah zprávy bude předložen k projednání a schválení na schůzi školské rady dne 10. 9. 2014 (R. Hajná)

Ad 5. Poděkování předsedy školské rady p. Karlu Knappovi

 • předseda školské rady Jiří Mlčoušek vyjádřil odstupujícímu řediteli školy panu Karlu Knappovi poděkování za celoživotní aktivní práci ve prospěch dětí a pracovníků školy, z toho posledních 25 let ve funkci ředitele, popřál mu hodně zdraví   do aktivního důchodu.

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
ing. Jitka Hanusová, člen ŠR, místostarosta

zapsala: ing. Jitka Hanusová

Back To Top