Milé žactvo, vážení rodiče, do začátku školního roku zbývají pouhé dny. A přípravy školy neustávají, naopak vrcholí, pracuje se do úmoru, aby vás mohlo přivítat příjemné a domácké prostředí (za což patří díky všem zaměstnancům školy). A nyní zevrubné informace k samotnému zahájení školního roku. Slavnostní zahájení pro všechny začne 1. 9. v 7:45 v kmenových třídách.

Naši noví prvňáčci, kteří nastoupí do tříd paní učitelek Regíny Hajné a Zdeňky Závodné, si s sebou jistě rádi přivedou i své rodiče, kteří si tak mohou osobně zažít první školní den svých dětí. Seznamy prvňáčků budou viset na dveřích tříd 1. A a 1. B, takže určitě každý usedne na své správné místo.

Žáci, kteří si letos nově vybrali ke svému studiu naši skvělou školu, se nového, neznámého prostředí nemusí obávat, od 7:30 se mohou dostavit ke kancelářím vedení školy, odkud si je vyzvednou jejich třídní učitelé a bez bloudění je dovedou do jejich nových tříd.

Po skončení krátkého slavnostního zahájení se pak paní vychovatelky postarají o děti přihlášené do školní družiny. A jaké novinky přináší školní družina pro tento školní rok, se můžete podívat (zde) anebo se informovat u vedoucí školní družiny paní Aleny Honajzerové na telefonním čísle 777 719 364.

A co se týče školní jídelny (protože hlad se dá pouze zajíst), v úterý 1. 9. bude výdej obědů probíhat od 10:30 do 12:00. Ve středu 2. 9. a ve čtvrtek 3. 9. budou obědy vydávány pro 1. stupeň po 4. vyučovací hodině a pro 2. stupeň po 5. vyučovací hodině.

Od pátku 4. 9. pak konečně nastane to, na co se jistě všichni těší nejvíc, den výuky podle rozvrhu! Prvňáčci ovšem budou mít ve dnech 2. – 4. 9. pouze do 11 hod.

Foto archiv školy, text Jiří Šiffner

Back To Top