4. září přišel tolik očekávaný den, kdy žáčci 1. B zasedli poprvé do svých lavic. S dětmi i rodiči prvňáčků se do třídy přišel přivítat pan ředitel i paní vychovatelka. Pak už děti mohly předvést, že hravě zvládnou vyhledat na tabuli své jméno mezi zvířaty v lese. Na interaktivní tabuli bez zaváhání vybírali, co patří do aktovky a které a předměty je lepší raději nechat doma. Za takové znalosti byli oficiálně přivítáni mezi školáky uvítacím listem, který si následně vybarvili.

Do svých vzorně připravených aktovek si pak uložili drobné dárky, které byly pro prvňáčky připraveny. Všem prvňáčkům přejeme příjemný školní rok, rodičům hodně trpělivosti a také radosti z prvních dětských úspěchů ve škole.

Foto a video Eva Sudová, text Hana Škrochová

Back To Top