Zpočátku středeční dopoledne vypadalo smutně až ponuře, ale žáci 2. A třídy se počasí nezalekli a vydali se na podzimní vycházku do našich příměstských lesů.

Povedlo se…

O zábavu s poznáním se postarala paní Blanka Drahotušská, která se dětem věnuje již pár let. Jako lesní pedagog ví o lese velmi mnoho a všechny své poznatky hravou formou předává i našim nejmenším.

Hráli jsme zajímavé hry, připravovali obrázky z přírodnin…

A tak děti už zjistily, na co je lapač na kůrovce, jak se pěstují stromky v lese, komu patří trošku hrůzostrašné zvuky, které se ozývají mezi stromy a podobně. Blanka nenechala nic náhodě a domluvila i ukázku přibližování dřeva lesním traktorem „Lakatošem“.

Paní Blanka Drahotušská ví o lese všechno…

Všechny připravené hry se dětem moc líbily, ani se jim nechtělo vrátit se zpátky do školy. Aspoň jako pěknou vzpomínku si přinesly do třídy vlastnoručně vyrobený obrázek z přírodnin. A paní Drahotušské také naše třída moc děkuje.

Foto a text Zdenka Závodná

Back To Top