skip to Main Content

Žáci osmých i pátých tříd dokončili další lekci, a to vždy znamená,  že je čeká tzv. unit test. Bylo tedy potřeba probrané učivo dostatečně procvičit a prověřit získané znalosti. Opakování proběhlo formou hry. Žáci se rozdělili do skupin a v jednotlivých disciplínách se snažili nasbírat co nejvíce bodů. První úkol měl prověřit jejich slovní zásobu. Vybraní zástupci družstev šli k tabuli, na které byly kartičky se slovíčky. Úkolem bylo během 3 vteřin dané slovíčko přeložit rychleji než soupeř. Druhá soutěž vyžadovala nejen znalost slovíček, ale také výborný postřeh. Soutěžící měli na interaktivní tabuli spojit anglická slovíčka s jejich českým překladem.

Vítězné družstvo bylo to, kterému se podařilo tento úkol splnit v nejkratším časovém limitu. Poslední soutěž se jmenovala Riskuj (určitě si ji pamatujete z televizních obrazovek). Žáci vybírali z pěti kategorií otázky s různou bodovou hodnotou. Za špatnou nebo žádnou odpověď se body odečítaly, a tak byla poslední soutěž napínavá a vítěz nejistý až do úplného konce.V hodinách využíváme vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

Foto a text Jana Samli

 

 

Back To Top